Full Spektrum oljeformel återspeglar en naturlig molekylär sammansättning av hampablommor och anses vara den mest effektiva på grund av dess omgivningseffekt.

Men i de flesta fall innehåller sådana produkter även upp till 0,2% eller mer THC (den berusande molekylen). Just därför så kan det komma att orsaka biverkningar av varierande grad (ångest, yrsel) och är ej lagligt i länder med nolltolerans gällande även mikroskopiska spår av THC.

Så kallade "Brett Spektrum"-produkter, initieras ofta genom att blanda ett antal utvalda cannabinoider och terpenisolat. Även om det är lagligt och säkert (THC-fritt), så innehåller denna formel ett mycket begränsat antal fördelaktiga hampakomponenter.

Vårt team har samtidigt som vi samarbetat med ett antal europeiska biokemispecialister och laboratorier, lyckats kombinera fördelar med båda.

Den avancerade CO2-kromatografi-tekniken gör det möjligt för oss att upptäcka och försiktigt avlägsna 99,9% av THC-molekylerna från naturligt extraherad Fullspektrumolja.

Just därför så innehåller H Drop extrakt alla fördelaktiga cannabinoider, terpener och flavonoider som återfinns i hampa, förutom den berusande effekten som återfinns hos THC.

Notera: Vissa icke-genuina producenter benämner "Full Spektrum THC-fria"-produkter som "Brett Spektrum". "Brett Spektrum" är dock en vilseledande term i sammanhanget som ej definierar hur bred sammansättningen av cannabinoider, terpener och flavonoider egentligen för produkten i sammanhanget. Vissa producenter lägger bara till ett antal isolat, vilket ger de rätten att använda sig av etiketten "Brett Spektrum". För att undvika förvirring understryker vi att våra produkter är Full Spektrum, förutom THC.