Vad är CBD?

CBD (eller Cannabidiol), är en av de mest effektiva utav de 110 cannabinoider vilka återfinns i hampa och cannabisblad..

Hampaväxter är rika på den kraftfulla CBD-elementet, som hjälper till att balansera sömn, smärta, känslor, immunförsvar och andra vitala kroppsfunktioner.

Cannabidiolmolekyler har funnits i naturen i miljontals år. Dock så upptäckte man det hela slumpmässigt först under 1940 av en amerikansk kemist vid namn Roger Adams[1] som egentligen initialt analyserade strukturen hos cannabis. Han var en av de första som lyckades isolera CBD-molekylen.

CBD-pionjären Roger Adams (till vänster) utforskar CBD-isoleringsprocessen 1940.

Sedan 1970 så har ett antal studier initierats av en rad forskare vilka försökt klargöra hur CBD faktiskt interagerar med människokroppen. 

Det första officiella CBD-experimentet med människor utfördes 1978 av Raphael Mechoulam[2] (inofficiellt benämnd som "FADERN till CBD") som för övrigt även är aktiv inom sfären för användningen av cannabis i medicinskt syfte.

Dr. Raphael Mechoulam utförde de första experimenten av CBD och hur det hela inverkar på människans hälsa under 1978.

Det initiala experimentet involverade 300 mg av CBD-isolate i form av en daglig dos, fördelat på 8 individer, under 4 månader.

Målet med experimentet var att utvärdera hur den skulle inverka på den epilepsi som försökspersonerna led av i olika grad.

Resultaten från det hela var i över lag positivt där 4 av försökspersonerna blev av med sina epileptiska anfall, varav 3 av försökspersonerna upplevde en minskad frekvens av dessa.

Viktigt att nämna inom sammanhanget är att experimentet i fråga bidrog till skapande av läkemedlet för behandling av epilepsi som idag (30 år senare) benämns för "Epidiolex".

Studien ansågs dock vara kontroversiell (liksom de flesta som relateras till cannabis) men väckte på samma gång allmänhetens nyfikenhet gällande den mytomspunna CBD-molekylen.

Som ett resultat av det hela så initierades det ganska snart en kedja av nya studier vilka ämnade studera CBD för ett antal specifika ändamål.

Under 1988 så genomfördes en studie som leddes av den amerikanska forskaren  Devane påvisade[3] det faktum att våra neurala och immunsystem är fulla av så kallade enocannabinoidreceptorer CB1 och CB2, som reagerar på endocannabinoider (produceras naturligt av vår kropp) och fytocannabinoider (produceras av växter).

Det är när THC binds till båda receptorerna som producerar den psykoaktiva effekten hos individen i fråga. CBD binds dock ej till någon av dessa utan hjälper våra andra cannabinoider (endocannabinoider) att bli mer effektiva.

Endocannabinoider är den 24/7 arbetsstyrka som säkerställer en adekvat välmående hos neuro/immunsystemet.

Dessa reagerar ibland på de negativa inslag som tenderar att drabba oss alla där några av de vanligaste återfinns i form av sjukdomar, stress, humör och andra aspekter vilka tenderar att påverka oss på den känslomässiga planet.

Endocannabinoider fungerar adekvat under normala förhållanden, men kan i vissa sammanhang misslyckas med sin uppgift, vilket är just där som CBD kommer in i bilden och styr upp det hela.

Även om det bara för närvarande existerar ett fåtal godkända CBD-läkemedel, varav de flesta av dessa är extremt dyra att köpa in, så påvisade undersökningar vilka utfördes under 2019 att 7% av USA:s befolkning redan använder sig av CBD regelbundet, mestadels i form av kosttillskott eller kosmetika.

På grund av en snabb ökande popularitet så kan Cannabidiol nu hittas i alla möjliga möjliga produkter och livsmedel - oljor, kapslar, krämer, drycker, kaffe, gummies och fler, så att alla får möjligheten att hitta något som lämpar sig just för deras behov.

Oljor och kapslar baseras vanligtvis på den extrakt som utvinns ur hampablad, rik på cannabinoider (förutom THC), terpener och flavonoider. Under tiden så innehåller andra CBD-produkttyper vanligtvis isolerade CBD-kristaller.

Det är viktigt att nämna att CBD varken är beroendeframkallande eller berusande, något som gör den säker att använda. Det hela bekräftas av Världshälsoorganisationen under 2018. [4]

[1] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja01858a058

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/351429/

[3] http://molpharm.aspetjournals.org/content/34/5/605.long

[4] https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cannabidiol-(compound-of-cannabis)

 

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända