Fullt Spektrum vs Brett Spektrum vs CBD-isolat

Hampablommor och löv, även om de odlas för det mesta med syfte för att utvinna CBD, innehåller även över 480 andra värdefulla element i form av cannabinoider, terpener, flavonoider.
Terpener är ansvariga för den doft som produceras av hampablommor med flavonoider å andra sidan ansvarar för den färg som hampablommorna uppvisar. Båda grupperna av elementet kan även komma att interagera med människans kropp och innehålla antiinflammatoriska attribut.
Dr. Raphael Mechoulam (även känd som "FADERN till CBD") var den första forskaren som beskrev hampans "omgivningseffekt" 1998, vilket bevisar att olika föreningar av hampablommor kan verka i kombination med varandra för att på så sätt uppnå ett bättre resultat än om de skulle verka på en individuell basis. [1]
Rent allmänt så anser man att restvärden av THC erbjuder den så kallade "omgivningseffekten" hos Cannabidiol (CBD). Andra cannabinoider, terpener och flavonoider verkar dock erbjuda liknande synergistiska egenskaper, något som innebär att THC-fria produkter kan vara lika effektiva. Just därför så är det viktigt att kontrollera produktetiketten och ta reda på huruvida produkten faktiskt är Fullt Spektrum, Brett Spektrum eller CBD-isolat.

Fullt Spektrum

Fullt Spektrum-taggen innebär att produkten återspeglar en naturlig sammansättning av hampaväxten. Den innehåller alla kvarvarande cannabinoider i form av (CBDA, CBG, CBC, CBV och andra), terpener (myrcene, limonene, pinene, humulene, linalool, bisabolol, karyophyllene, ocimene och andra) och flavonoider (apigenin, quercetin, cannaflavins, b-sitosterol m.m).

De flesta cannabinoider, terpener och flavonoider är känsliga för specifika typer av ljus, temperaturer, oxideringar och andra fysiska/kemiska reaktioner. För att bibehålla full sammansättning när det kommer till spektrum av hampablommor så skall producenten därför tillämpa milda och låga metoder gällande temperatur för bearbetning (skörd, torkning, extraktion, destillation).

Fullt Spektrum-produkter innehåller det bredaste utbudet av föreningar när det kommer till hampablomman och tros vara de mest effektiva, eftersom de erbjuder den största "omgivningseffekten", samtidigt som den även erbjuder synergier av olika element.

Effekten av att applicera Fullt Spektrum-olja bör vara ungefär densamma som vid förtäring av hampablomman på egen hand (eftersom det sällan anses vara tillfredsställande att äta råa produkter).

Det hela både luktar och smakar mycket som hampablomman.

Nackdelen med fullspektrumprodukter är att de också vanligtvis innehåller 0,05-0,2% nivåer av THC, vilket kan mynna ut i olika typer av biverkningar (ångest, yrsel). Detta i sin tur kan komma att innebära negativa utslag under drogtester men även klassas om olagliga i läder/stater med en nolltolerans mot THC.

Den goda nyheten är att vissa laboratorier (inklusive den som vi på H Drop använder oss av) har förmågan att producera Fullt Spektrum THC-fria produkter.

Det hela uppnås genom att tillämpa toppmodern preparativ CO2-kromatografi (förvirra det hela ej dock med CO2-extraktion) -teknik, som avlägsnar 99,9% av THC-molekylerna samtidigt som andra cannabinoider, terpener och flavonoider förblir orörda.

Notera: Vissa typer av högkvalitativa producenter benämner det hela i form av "Full Spektrum THC-fria"-produkter i form av "Brett Spektrum ". När det kommer till "Brett Spektrum" så anses det hela dock vara en vilseledande term, som ej anger hur bred sammansättningen av cannabinoider, terpener och flavonoider egentligen är. Vissa tillverkare lägger bara till några isolat, vilket ger de rätt att använda sig av etiketten "Brett Spektrum". För att undvika förvirring understryker vi att våra produkter kommer i "Full Spektrum", förutom THC.

Brett Spektrum

Brett Spektrum-taggen, som nämns i stycket ovan, är ganska förvirrande. Det kan innebära att produkten är Fullt Spektrum, MEN utan THC, som försiktigt avlägsnades under produktionsprocessen.

Det kan också innebära att produkten endast innehåller CBD och ett fåtal andra cannabinoider och/eller terpenisolat, som selektivt blandades av tillverkaren.

Med andra ord så kan Brett Spektrum-produkter innehålla följande:

- fullt spektrum av cannabinoider, terpener och flavonoider, utom THC (alternativet H Drop benämner för Fullt Spektrum THC-fri).

- eller till exempel CBD + CBDA + CBG + CBGA + limonene + myrcene + pinene.

- eller CBD + CBG + CBC + CBDV + CBV.

- eller bara CBD + CBDA.

I grund och botten så är varje sammansättning av mer än en hampa-förening obligatorisk att listas på etiketten.

Brett Spektrum-produkter är dock alltid THC-fria.

Med andra ord så är beror Brett Spektrum-effektiviteten på specifika sammansättningar av cannabinoider och terpener, vilka för övrigt valts ut av producenten i fråga. I vilket fall som helst så garantera de till fullo en adekvat säkerhet både när det kommer till den juridiska aspekten och den som berör dosering. De smakar heller ej lika intensivt så som fullt spektrum exempelvis.

CBD-isolat

CBD-isolat är den renaste och vanligtvis den billigaste formen av CBD.

Det är en helt separat CBD-molekyl med över 99% renhet.

Att späda ut fullspektrumolja eller bredspektrumolja till sidoprodukter, såsom livsmedel, drycker eller kosmetika, skulle knappast vara möjligt. Av den anledningen så använder sig producenter av CBD av ämnen i form av vatten, kakor, tuggummi, choklad, kaffe etc. i kombination med CBD-isolatet som ingrediens.

Vissa CBD-oljor och kapslar kan även komma att inkludera endast CBD-isolat.

Isolatet föredras av användare som önskar undviker smak eller lukt av hampa. CBD-isolatet innebär även att det ej förekommer någon THC på insidan. Dessa produkter saknar dock helt den önskade "omgivningseffekten".

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299998003926

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända