Hampa och cannabis: skillnaderna definierade mer precist

Biologiskt tillhör hampa och cannabis samma art, inom sammanhanget benämnd som kallad Cannabis Sativa.

Det hela innebär att den officiella åtskillnaden mellan dessa två sorter endast beror på THC-gränsvärden som fastställs av varje land.

Inom EU-länder så klassificeras till exempel alla Cannabis Sativa-sorter av <0,2% THC så som hampa. Allt som ej faller inom denna kategori klassificeras som cannabis.

USA eller Schweiz, under tiden, har definierat en gräns på 0,3% THC som gränsen för den totala tillåtna mängden.

Historiskt sett så har hampa odlats i över 50 000 år och utgjort en adekvat källa till fiber. Paleolitiska och neolitiska människor i Kina, Japan, Europa skulle komma att använda det vid tillverkning av textiler, papper, mat och djurfoder.

Till och med USA:s president George Washington odlade hampa. I sin dagbok under 1965 nämnde han om att han planterat 27 hampor för rekreationssyften men även att användas i form av tyg. Trots dess användbarhet så har hampa felaktigt alltid associerats med sin icke-lagliga släktning i form av cannabis.

År 1937 förbjöd Marijuana Tax Act alla Cannabis Sativa-arter i USA, något som medförde att hela industrin kollapsade. Hampa inkluderades även i lagen trots att den i grund och botten ej kom med psykoaktiva element, något som i sin tur bidrog till stora protesten bland gemene man.

Intressant nog så använde sig Förenta staterna under andra världskriget till att producera uniformer för soldater men även för andra ändamål så som tillverkning av rep och dylikt. Man beslöt att pausa Marijuana Tax Act där man uppmuntrade lokala bönder att odla hampa trots den tidigare förbudet. Kampanjen benämndes för "Med Hampa mot Segern".

När det kommer till internationell politik så publicerade FN Narcotic Drugs Convention 1961 där man definierade cannabis som ett kontrollerat ämne. Dock så lät man varje land besluta gällande den industriella användningen av hampa. Idag så tillåter de flesta länder odling av hampa, både i ett rekreativt och kommersiellt syfte, så länge som det hela innehåller mindre än 0,2% eller 0,3 THC.

Baserat på de tidigare mätning så har populariteten gällande produktionen av hampa kommit tillbaka till de gamla glansdagarna. Återigen så används den till många olika ändamål så som textiler, olja, te och många fler. Den vinner marknadsandelar för varje dag som går, där särskilt produkter vilka bygger på CBD utgör flaggskeppet.

Samtidigt så är odling av cannabis med en hög innehåll av THC fortfarande förbjuden i större delar av världen, förutom Uruguay och Kanada.

H Drop säljer strikt produkter tillverkade av hampa.

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända