Rekommenderad måttlig dosering per dag:

Husdjurets kroppsvikt Antal droppar Mängd ml Mängden CBD
2-9 kg (4-20lbs) 2-4 0,1-0,2 ml 2,5-5 mg
10-17 kg (21-38 lbs) 6-8 0,3-0,4 ml 7,5-10 mg
18-25 kg (39-55 lbs) 10-12 0,5-0,6 ml 12,5-15 mg
26-33 kg (56-73 lbs) 14-16 0,7-0,8 ml 17,5-20 mg
34-41 kg (74-90 lbs) 18-20 0,9-1 ml 22,5-25 mg

Hur applicerar man produkten?

  1. Fördela dosen jämnt under hela dagen (2 eller 3 gånger).
  2. Pressa det rekommenderade antalet droppar direkt i husdjurets mun eller kombinera med maten.
  3. Gradvis öka dosen, om det anses vara nödvändigt vill säga. Emellertid, ej överstiga mer än 50 mg CBD per dag.

Överskrid ej den föreslagna doseringen. Om du upptäcker några negativa symtom efter dylikt, vänligen avbryt det hela och ta kontakt med din veterinär. Dosera ej produkten om ditt husdjur väntar tillökning eller ammar. Förvaras på en sval mörk plats, utom räckhåll för små barn.